logo

PIM Open House “เปิดโลกแห่งภาษากับ เทรนด์อาชีพปัจจุบันสู่อนาคตในยุคดิจิทัล 4.0”

ในโลกยุคปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่เรามีทักษะความรู้ในภาษาที่ 2 หรือ 3 อาทิภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอื่นๆ มักจะทำให้เราได้เปรียบเสมอในทุกๆด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงาน จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งช่วยเปิดโอกาสให้การทำงานหรือการทำธุรกิจของเราได้กว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงค่าตอบแทนของคนทำอาชีพด้านภาษาย่อมสูงขึ้นตามความยากของการเรียน และความต้องการของตลาดแรงงาน

ศูนย์ PIM CAREER ACADEMY ขอเรียนเชิญคณาจารย์และน้องๆนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย ร่วมเปิดโลกทัศน์ด้านภาษาต่างประเทศ ในโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 87 ตอน “เปิดโลกแห่งภาษากับ
เทรนด์อาชีพปัจจุบันสู่อนาคตในยุคดิจิทัล 4.0”

📌Exclusive ศึกษาและเยี่ยมชมกิจการ King Power ศรีวารี คอมเพล็กซ์ กิจการร้านค้าปลอดภาษีอากรรายแรกในประเทศไทย

#วันอังคาร9เมษายน62 เวลา 07.00-17.00 น.
สถานที่ : Convention Hall 2 ชั้น 3 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์

สำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่ง จำนวน10โรงเรียนเท่านั้น
(ครู 2ท่าน นักเรียน 4คน ต่อโรงเรียน)

สนใจติดต่อสอบถาม :คุณอรทัย (กบ) 095-945-1982
ไลน์ kob-orathai
Email [email protected]

ขอบคุณค่ะ 🙏🙏

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama