logo

Monthly Archives: May 2021

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ รับสมัครครู คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา แนะแนว. 1 อัตรา  (มีใบประกอบวิชาชีพ และสด.9(ถ้าเป็นชาย)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)*สอบถามเพิ่มเติม 02-234-7779 
Read more
  >>>>>สิ้นสุดการลงทะเบียน<<<< การลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  โดยมีเงื่อนไขว่า นักเรียนไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำในวิชาที่เรียนแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดการลงทะเบียน คือ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.  และสิ้นสุดการลงทะเบียน คือเวลา 16.00 น.    
Read more
“วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ครูประจำชั้นและครูคู่ชั้นทุกห้องพบนักเรียนพร้อมกัน เวลา 09.00 น. ทางออนไลน์ ด้วยระบบ Microsoft Teams”
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu