logo

Monthly Archives: April 2021

>>>Download ปพ.6<<< Username:ใส่เลขประจำตัวนักเรียนPassword:เลขบัตรประชาชน*internet บางค่ายอาจไม่สามารถdownloadได้ในบางช่วง (AIS,3BB)
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  มีความประสงค์ รับสมัครครูภาษาอังกฤษและแนะแนว   คุณสมบัติผู้สมัคร ครูภาษาอังกฤษ จบปริญญาตรี  ครุศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ มีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือ พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว(มีใบผ่านเกณฑ์ทหาร) คุณสมบัติผู้สมัคร ครูแนะแนว จบปริญญาตรี  ครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว มีใบประกอบวิชาชีพครู เพศหญิง สมัครด้วยตนเอง ห้องวิชาการ อาคาร 2  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  เลขที่ 25ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 02-234-7779
Read more
>>>ผลคะแนนสอบประจำปีการศึกษา 2563<<< Username:ใส่เลขประจำตัวนักเรียนPassword:เลขบัตรประชาชน*internet บางค่ายไม่สามารถเข้าดูได้ (AIS,3BB)
Read more
วันที่ 14 เมษายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ดำเนินการทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อและอบโอโซนภายในห้องเรียน ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการต่างๆ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 จาก ศบค. และสาธารณสุข *ขอขอบคุณพี่ๆ พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ที่มาช่วยทำความสะอาด
Read more
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เรื่อง การเรียนออนไลน์ภาคฤดูร้อน ปี 2564
Read more
วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมมือกับ BASE Playhouse สถาบันการเรียนรู้และสร้างทักษะในอนาคตกับเด็กยุคใหม่ สร้างหลักสูตร “Foundation of Business & Innovation” สุดพิเศษขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ลองเล่น เรียน รู้ และทดลองเปลี่ยนสิ่งที่สนใจ (Passion) ให้กลายเป็นนวัตกรรมและธุรกิจที่ยั่งยืน ในแบบของตัวเอง ทักษะผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรม (Entreprenureship & Innovation) กำลังเป็นพื้นฐานที่จำเป็นกับเด็กยุคใหม่ เพื่อใช้ชีวิตในอนาคตอย่างยั่งยืน รอชมผลงานสุดพิเศษจากนักเรียนของเราในปีการศึกษานี้ได้เลย #ASC #BASEPlayhouse
Read more
“การเงินเป็นเรื่องง่าย หากมีรูปแบบการเรียนที่เหมาะสม” “ASC The Next Generation ต้องเติบโตอย่างฉลาด และรอบด้าน” ทางโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ทันยุค ทันสมัย และเล็งเห็นเรื่องความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญ จึงเชิญศิษย์เก่า คุณจิญาดา พฤกษาชลวิทย์ และคุณรุ่งทิวา เหล่าดารา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านที่ปรึกษาทางการเงิน-นักวางแผนการเงิน มาร่วมออกแบบแผนหลักสูตร financial literacy ให้กับน้องๆ ในปีการศึกษา 2564 นี้ “การเงินเป็นเรื่องง่าย หากมีรูปแบบการเรียนที่เหมาะสม”
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu