logo

Author: ithisak

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ก่อนเปิดเรียนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Read more
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564(เฉพาะ online) สอบ วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 >>>>>ตราวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ม.1<<<<< >>>>>ตราวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ม.4<<<<< *หากพบปัญหาติดต่อฝ่ายธุรการ 022347779 ,022358608, 026306238*รายชื่อเฉพาะที่สมัครผ่านระบบ online เท่านั้น*บางครั้งการใช้งานผ่านเครื่อข่าย AIS หรือ 3BB อาจเกิดความผิดพลาดในการใช้งาน ให้ลองใช้เครื่อข่ายอื่น แผนที่โรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ – Google Maps
Read more
วันที่ 20 มกราคม 2564 เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และผู้แทนคณะครู ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In– Depth Interview) ในโครงการวิจัย เรื่อง “การทบทวนและการสร้างกรอบมโนทัศน์ของสุขภาวะทางปัญญาในคนวัยทำงาน” ดำเนินการโดยคณาจารย์และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล ผศ.ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี ผศ.ดร.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล คุณพ่อวิชัย โภคทวี และ นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ ณ ห้องศาสนา อาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
สอนสดออนไลน์ ด้วยระบบ Microsoft Teams #Social distancing #การเว้นระยะห่างทางสังคม คุณครูจัดระบบการเรียนการสอนสดออนไลน์ด้วยแนวคิด “อยู่ที่บ้าน..ก็เรียนได้”
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu