logo

รับรางวัลชนะเลิศ รายการ Writing Contest และBilingual Singing Contest

ขอแสดงความยินดีกับ ชนิภรณ์ มาธโนปจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ Writing Contest และ นภัสสร จันทร์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 รายการ Bilingual Singing Contest จากกิจกรรม RSU English Language Academic Contest 2023 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่27 มกราคม 2566 โดย Ms.Cecilia Parallag ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu