logo

Youth Greenovation Awards 2018: YGA 2018

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เข้าร่วมประกวดในโครงการ

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018: YGA 2018)
ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และโอกาสไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมแสดงผลงาน ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 16 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดการรับสมัคร www.powerofinnovation.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE : @greenovation
Facebook : www.facebook.com/youthgreenovationawards
Website : powerofinnovation.or.th
จัดโดย มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu