logo

Young Creative Competition 2018

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ Young Creative Competition 2018 ภายใต้ Concept “Design for Life” ชิงทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. ผู้ประกวดจะต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ต้องกำลังศึกษาอยู่เท่านั้น)
 2. แข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
 3. ผู้ร่วมประกวดจะต้องได้รับการอนุญาติจากผู้ปกครอง หรือคุณครูที่ปรึกษา

เงื่อนไขการส่งใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมแนบ ภาพร่างผลงานแบบคร่าวๆ โดยการวาดด้วยมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเขียนอธิบาย ชื่อผลงาน,รายละเอียดการใช้งาน,วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ (โดยละเอียด)

 1. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤศจิกายน 2561
 2. ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ จำนวน 30 ทีม ในวัน 20 พฤศจิกายน 2561 ทีมผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมประดิษฐ์ผลงานจริง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00น. – 17.00น. ณ บริเวณBeauty & Health ชั้น3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
  กำหนดการการประกวด
  เวลา 10.00น.-11.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์
  เวลา 11.00 น.-15.00 น. พิธีเปิด / เริ่มการแข่งขันการประกวด
  เวลา 15.30 น.-17.00 น. นำเสนอผลงานบนเวทีกิจกรรม / ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล ณ บริเวณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค
 3. ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อมาประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานจริงด้วยตนเองในวันแข่งขัน โดยทางศูนย์ฯจัดเตรียมปลั๊กไฟให้เท่านั้น
 4. สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องนำวัสดุเหลือใช้ วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเท่านั้น โดยมีวัสดุบังคับ ที่จะต้องใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือขวดน้ำ ที่ทางทีมจัดการประกวดเตรียมให้ ทีมละ 10 ขวด โดยจะต้องใช้วัสดุบังคับ ในการสร้างสรรค์ผลงานไม่น้อยกว่า50% ของชิ้นงาน นั้นๆ
 5. ต้องเป็นผลงานที่ทีมประกวดคิดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
 6. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด โดยผู้เข้าประกวดต้องอนุญาติให้ทางทีมจัดการประกวดสามารถ นำผลงานของผู้เข้าประกวด จัดแสดงโชว์หรือปรับแก้ไขชิ้นงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจริงต่อไป

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมประกาศนียบัตร และของรางวัลจากสปอนเซอร์
 • รางวัลรองชนะเลิศ1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมประกาศนียบัตร และของรางวัลจากสปอนเซอร์
 • รางวัลรองชนะเลิศ2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมประกาศนียบัตร และของรางวัลจากสปอนเซอร์
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท ประกาศนียบัตร และของรางวัลจากสปอนเซอร์

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/paradiseparkfanpage

ข่าวประชาสัมพันธ์  : K. Gene Pk

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu