logo

TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019

Tenkawa ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2019 “TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019” ชิงโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันถ่ายภาพระดับนานาชาติ ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

จุดประสงค์

 1. อยากให้เด็กได้มีโอกาสทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 2. ให้เยาวชนเห็นคุณค่าของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ (Valuable local)
 3. สร้างเครือข่ายการถ่ายภาพ (Photo network)
 4. พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community)

หัวข้อการประกวด
ภาพถ่ายเล่าเรื่องราว “ชุมชนของคุณ” (จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ…ให้เรารู้จักเกี่ยวกับชุมชนของคุณ)
“ชุมชน” สามารถตีความได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น : ธรรมชาติ / ชีวิตประจำวัน / สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม / ท้องถิ่น / ภูมิปัญญา / สังคม / อาหาร / งานคราฟต์ / ความเป็นเมือง ฯลฯ เป็นต้น
หมายเหตุ : ภาพถ่ายทั้ง 6 ภาพต้องมีคอนเซปต์เล่าเรื่องเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คนประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 คน (นักเรียนและคุณครูต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกันและคุณครูสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนทีม)

กติกาการประกวด

 1. ไฟล์ภาพถ่ายต้องเป็นสกุล .JPEG เท่านั้น โดยไม่จำกัดสัดส่วนของภาพ และมีขนาดไม่เกิน 4 MB ต่อภาพ
 2. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดห้ามผ่านการตัดต่อ แต่สามารถแต่งสี และแสงผ่านโปรแกรมได้
 3. ภาพถ่ายที่นำมาประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ในงานใด หรือไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดอื่น ๆ
 4. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งภาพถ่ายได้ 1 ชุด ประกอบด้วยภาพ 6 ภาพตามหัวข้อหลัก “ภาพถ่ายเล่าชุมชนของคุณ” (Photo story of your Community)
 5. ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา และในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ควรเก็บ RAW FILE ไว้
 6. ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการเท็งคาวาขอกรรมสิทธิ์ที่จะใช้ภาพถ่ายของผู้สมัครไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้น ๆ
 7. หากผู้ส่งประกวดทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครต้องลงทะเบียนก่อนส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. กรอกข้อมูล : ชื่อทีม, โรงเรียน, คุณครู, นักเรียน และช่องทางการติดต่อเพื่อเข้าร่วมการประกวดในลิงก์นี้
 2. ศึกษา : เกี่ยวกับชุมชนของคุณ + คอนเซปต์ภาพถ่ายเล่าเรื่อง (Photo Story)
 3. วางแผน : การเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายและออกไปถ่ายภาพกับเพื่อนร่วมทีม
 4. อัพโหลดไฟล์ดังนี้ :
  • นักเรียน
   • ภาพถ่าย จำนวน 6 ภาพ ตั้งชื่อชุดภาพและเขียนคำอธิบายเรื่องราวชุดภาพถ่าย
   • ภาพเบื้องหลังการทำงาน 5 – 10 ภาพและเขียนคำอธิบายกระบวนการทำงานได้แก่
    • ขั้นตอนกระบวนการทำงาน
    • สิ่งที่เกิดขึ้นและความประทับใจ
    • ความท้าทายและอุปสรรคระหว่างการทำงาน
     หมายเหตุ : เบื้องหลังกระบวนการทำงาน ไม่มีผลต่อการตัดสินเข้ารอบชิงชนะเลิศ
  • คุณครูที่ปรึกษา
   • แบบประเมินนักเรียนหลังส่งผลงาน 6 ภาพ

หมายเหตุ :

 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 7 ทีม จะได้เข้าร่วมเวิร์กชอปถ่ายภาพและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ จ.เชียงใหม่
 • ทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ไปแข่งขันระดับนานาชาติ (‘The 5th International High School Students’ Photo Festival Exchange’) ที่เมืองฮิงาชิคาวะ จ.ฮอกไกโด

กำหนดการ

 1. เปิดรับสมัคร : 30 มกราคม – 30 เมษายน 2019
 2. ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 1 : 09 พฤษภาคม 2019
 3. รอบชิงชนะเลิศ : ปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน 2019
 4. ทริปการแข่งขันถ่ายภาพที่เมืองฮิงาชิคาวะ จ.ฮอกไกโด : 1-8 สิงหาคม 2019
 5. การแจ้งผลการคัดเลือก : คณะกรรมการเท็งคาวาจะแจ้งผลการคัดเลือกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโทรศัพท์, Facebook Tenkawa และเว็บไซต์ www.tenkawacontest.com ภายในเดือนพฤษภาคม 2019

รางวัลการประกวด

 1. ทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนานาชาติ (The 5th International High School Students’ Photo Festival Exchange) ที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับเยาวชนจาก 19 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ฟรี (โครงการดำเนินการออกค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร)
 2. รางวัลพิเศษ Popular vote จากผลการโหวตหน้า Facebook : TENKAWA

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 053-217170
 • อีเมล์ [email protected]
 • www.facebook.com/TenkawaPhotoContest

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu