logo

News

รับสมัคร ครูภาษาไทย  1     อัตรา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  มีความประสงค์ รับสมัคร ครูสุขศึกษาและพลศึกษา1     อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร  มีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว(มีใบผ่านเกณฑ์ทหาร) จบปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยหรือที่เกี่ยวข้อง สมัครด้วยตนเอง ห้องวิชาการ อาคาร 2  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  เลขที่ 25ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 02-234-7779
Read more
  >>>>>>>รับสมัคร ม.1<<<<<<< >>>>>>>รับสมัคร ม.4<<<<<<<  
Read more
รับสมัคร ครูสุขศึกษาและพลศึกษา  1     อัตรา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  มีความประสงค์ รับสมัคร ครูสุขศึกษาและพลศึกษา1     อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร  มีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว(มีใบผ่านเกณฑ์ทหาร) จบปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง สมัครด้วยตนเอง ห้องวิชาการ อาคาร 2  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  เลขที่ 25ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 02-234-7779
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ ชนิภรณ์ มาธโนปจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ Writing Contest และ นภัสสร จันทร์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 รายการ Bilingual Singing Contest จากกิจกรรม RSU English Language Academic Contest 2023 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่27 มกราคม 2566 โดย Ms.Cecilia Parallag ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
Read more
  >>>>ประกาศผลสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2/2565<<<<
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu