logo

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เตรียมความพร้อม แนะแนวทางด้านการศึกษาและอาชีพ

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ขอขอบคุณ พี่ๆนิสิต ชั้นปีที่ 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เตรียมความพร้อม แนะแนวทางด้านการศึกษาและอาชีพ ให้กับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ
จำนวน 70 คน
ณ ห้อง 601 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama