logo

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากร โดยมีคณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญการ และทีมงานจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ การอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคารสูง ประเภทของเพลิงไหม้ การใช้เครื่องมือดับเพลิงและสาธิตวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama