logo

ทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างตึกด้านการรองรับน้ำหนัก

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้ให้ทีมวิศวกร ซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาทำการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างตึกด้านการรองรับน้ำหนัก ภายหลังเกิดเหตุการณ์เครนหักและวัสดุก่อสร้างตกใส่หลังคาโรงเรียน
รวมถึงให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมชมและฟังการบรรยายหลักการทำงานของทีมวิศวกรด้วย
โดยใช้กระบวนการทดสอบด้วยการเติมน้ำเข้าไปในห้องเรียนที่อยู่ชั้น 3 ที่มีแผ่นยางรองน้ำ ซึ่งมีการคำนวณปริมาณน้ำที่ใส่แทนน้ำหนักของจำนวนนักเรียนและสิ่งของต่างๆภายในห้องเรียน ส่วนด้านล่างของพื้นห้องมีการติดตั้งเสาเหล็กค้ำยัน เพื่อที่จะวัดการแอ่นตัวของโครงสร้างและตรวจดูการรับน้ำหนักของพื้นห้อง ซึ่งจะมีการส่งรายงานผลให้ทราบภายหลัง

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama