logo

โครงการทดสอบความรู้ General Aptitude Test (GAT) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
จัดให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 149 คน
เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ General Aptitude Test (GAT) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
โดยจัดสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

คณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

นางสาวณิชา วิทยไพสิฐสันต์ ม.6/2
เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1
ของกรุงเทพมหานคร (ภาค)

โดย นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และ ทุนการศึกษา

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บางเขน)
ระหว่างเวลา 06.30-11.00 น.

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama