logo

Foundation of Business & Innovation

วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมมือกับ BASE Playhouse สถาบันการเรียนรู้และสร้างทักษะในอนาคตกับเด็กยุคใหม่ สร้างหลักสูตร
“Foundation of Business & Innovation” สุดพิเศษขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ลองเล่น เรียน รู้ และทดลองเปลี่ยนสิ่งที่สนใจ (Passion) ให้กลายเป็นนวัตกรรมและธุรกิจที่ยั่งยืน ในแบบของตัวเอง
ทักษะผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรม (Entreprenureship & Innovation) กำลังเป็นพื้นฐานที่จำเป็นกับเด็กยุคใหม่ เพื่อใช้ชีวิตในอนาคตอย่างยั่งยืน รอชมผลงานสุดพิเศษจากนักเรียนของเราในปีการศึกษานี้ได้เลย

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu