logo

Define your Own life and success

วันที่ 21 มิถุนายน 2565
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ขอขอบคุณ นางสาวธนิสรา โคตรธนู (พี่ฝ้าย) นายธีรพัฒน์ บุตรนิล (พี่เปา)
มาบรรยายหัวข้อ หัวข้อ “Define your Own life and success”
เปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีพ รีวิวคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ ที่ BU
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 คน

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu