logo

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ(K* bot Asia 2016)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ(K* bot Asia 2016)

ภายใต้หัวข้อ A Better Tomorrow 

ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2559  ที่ฮ่องกง

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้นำเสนอเรื่อง Traffic Device  Detector  และเป็นที่น่ายินดีที่คือนักเรียนได้รับรางวัลที่ 3  The  most creative


image006

image002 image004

นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันในครั้งนี้คือ

1.เด็กหญิงอรษา                      เชียงแรง          ม.2/4

2.เด็กหญิงชนานาถ                 วิริยะศักดา       ม.1/2

3.เด็กหญิงพิชญาภา                จิตดอน            ม.1/3

4.เด็กหญิงณัฐวศา                   มโนมัยวิบูลย์   ม.1/3

5.เด็กหญิงอฐิตา                      กิจเชวง            ม.1/5

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu