logo

ข่าวประกาศ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับทุนการศึกษาและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Thai University Central Admission System ( TCAS 1 ) จำนวน 117 คน สำรวจล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2563
Read more
ผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ที่มอบตัว ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 กรุณาพาธิดามาวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียนในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ อาคาร 100 ปี
Read more
สรุปเนื้อหาสอบประเมินสรุปครั้งที่2 ปีการศึกษา 2/2562
Read more
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 25 มกราคม 2563) เพื่อความสะดวกในการมอบตัว 1. download และ print ทะเบียนประวัตินักเรียน 2. กรอกเอกสารให้สมบูนรณ์ 3. ยื่นเอกสารพร้อมเอกสารอื่นตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติ
Read more
สถานที่สอบ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อาคารเรียนที่ 2 ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลาสอบ จำนวน (นาที) วิชา 08.00 - 08.50 50 คณิตศาสตร์ 08.55 – 09.45 50 ภาษาอังกฤษ 09.50 – 10.10 20 พัก 10.15 – 11.05 50 วิทยาศาสตร์ 11.10 – 12.00 50 ภาษาไทย-สังคมศึกษาฯ สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (ตามลำดับเลขที่ที่สมัคร) * กรุณาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากโรงเรียนไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ * อาคารเรียน 2
Read more
ผู้ได้รับรางวัล คนเก่งระดับประเทศ และระดับจังหวัด PRE-GIFTED ม.ต้น & PRE-9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ.2562 โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับ สนามสอบทั่วประเทศ    
Read more
เนื่องในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย เพื่อให้การจัดเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนได้กำหนดปิดทำการ 2 วันคือ ที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 และงดจำหน่ายใบสมัครสอบเข้าเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ยังสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์์ ได้ตามปรกติ)จึงขออภัยในความไม่สะดวก
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu