logo

ข่าวประกาศ

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 2   แสดงบัตรประจำตัวสอบ เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา กบเหลาดินสอ งดนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ ใส่นาฬิกาข้อมือธรรมดา (นาฬิกาแบบเข็ม) สำหรับดูเวลาได้เท่านั้น แต่งกายชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เลขที่ 25 ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 แผนที่ google maps
Read more
>>>>>ตราวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ม.1<<<<< >>>>>ตราวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ม.4<<<<< *หากพบปัญหาติดต่อฝ่ายธุรการ 022347779 ,022358608, 026306238*รายชื่อเฉพาะที่สมัครผ่านระบบ online เท่านั้น
Read more
ประกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์                 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มีความห่วงใยในความปลอดภัย จึงมีประกาศดังต่อไปนื้   อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. หยุดเรียนในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 งดการเรียนพิเศษในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 และทางโรงเรียนจะคืนเงินในภายหลัง สอบปลายภาคเรียน         4.1 ม.ปลาย วันจันทร์ที่ 19 และวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563         4.2 ม.ต้น วันอังคารที่ 20 และวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563   หมายเหตุ กรุณาติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์และเพจของโรงเรียน   จึงเรียนมาเพื่อทราบ   15 ตุลาคม 2563
Read more
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เรื่อง การหยุดเรียน 4 วัน และตารางเรียนตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563         เนื่องด้วย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้กำหนดวัดหยุดราชการในเดือนกันยายนเพิ่ม 2 วัน เพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ คือ วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน ซึ่งจะรวมเป็นวันหยุด 4 วัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จึงกำหนดเป็นวันหยุดเรียนตามมติดังกล่าวนอกจากนี้ ทางโรงเรียนมีความห่วงใยในการเดินทางกลับบ้านของนักเรียนช่วงก่อนวันหยุดยาว  4  วัน จึงประกาศให้นักเรียนยังคงเลิกเรียนเวลา 15.25 น. ในวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 และตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน เป็นต้นไป วันจันทร์ – วันพฤหัสบดีเลิกเรียนเวลา 16.00 น. วันศุกร์เลิกเรียนเวลา 15.20 น.   ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu