logo

ข่าวประกาศ

ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ปลายภาค ปีการศึกษา 2/2561   ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1,4  ปีการศึกษา 2562   รายการ วัน-เวลา สถานที่ 1. การจำหน่ายและยื่นใบสมัคร         มัธยมศึกษาปีที่ 1         มัธยมศึกษาปีที่ 4    พฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง อังคารที่ 5 มีนาคมม 2562 1.    http://www.asc.ac.th 2.    ห้องการเงิน อาคาร 1 (เฉพาะในเวลาราชการ) 2. การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์   พฤหัสที่ 7  มีนาคม  2562 เวลา  8.30-12.30  น. สอบข้อเขียน เวลา 13.30-16.00 น. สอบสัมภาษณ์(นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง)  อัสสัมชัญคอนแวนต์ 3. การประกาศผลการสอบ จันทรที่  11  มีนาคม  2562 http://www.asc.ac.th 4. การลงทะเบียนและมอบตัวนักเรียน ศุกร์ที่  […]
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
Read more
ประกาศ กิจกรรมถ่ายรูปนักเรียน ณ ห้องประชุม ใน วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 (ตามปฏิทิน) นักเรียนแต่ละห้องเรียนจะถ่ายรูปตามวันและเวลาที่ครูประจำชั้นได้ลงเวลาไว้ ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถถ่ายรูปตามตารางได้ นักเรียนต้องแจ้งครูประจำชั้นและให้ครูประจำชั้นพานักเรียนมาถ่ายรูปในวันและเวลาอื่น (4-6 มิถุนายน 2561 เท่านั้น) ***หากนักเรียนไม่ถ่ายรูปตามวันที่โรงเรียนกำหนดไว้ นักเรียนจะต้องไปดำเนินการถ่ายรูปเอง***
Read more
ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu