logo

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2559
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559 เพื่อแถลงผลงานของสมาคมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดยมีเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และได้รับเกียรติจากอาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“หน้าที่ของผู้ปกครองต่อการพัฒนาโรงเรียน”

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu