logo

พิธีฉลองศาสนนามและพิธีไหว้ครู

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559
พิธีฉลองศาสนนาม แมร์ไอรีณ ชำนาญธรรม
อธิการิณีเจ้าคณะแขวง – คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย และพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu