logo

กิจกรรมซ้อมหนีไฟและดับเพลิง

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559
คณะกรรมการแผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟและดับเพลิง ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ในหลักการและวิธีการควบคุมเหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้ การ จัดทำแผนอพยพหนีไฟอย่างปลอดภัย

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu