logo

ต้อนรับเซอร์ดาเมียน วงศ์ณิชย์เจริญ และคณะครู

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559
คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ต้อนรับเซอร์ดาเมียน วงศ์ณิชย์เจริญ และคณะครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ที่มาศึกษาดูงานด้านต่างๆของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu