logo

สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน

โรงรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้รับการตรวจประเมิน “สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน”
Energy Mind Award รอบที่ 2 โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu