logo

News

เข้ารับ Username และ Password ในการเข้าเรียน  learn anywhere ได้ตาม ลิ้งด้านล่าง โดยกรอก รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก http://www.asc.ac.th/ascwp/asclearning.php
Read more
นักเรียนตัวแทนวงดุริยางค์ไปแสดงคอนเสิร์ตในงานโครงการหลวง ๕๑ โดยมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563
Read more
คณะเซอร์. คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 Download รูปภาพ
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบพระคุณ นางสาว วชิรญาณ์ ไชยวินิจ นาย นพพร สุทธิสมบูรณ์ และ นางสาว เมทาสี สมประสงค์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford International University) ที่แบ่งปันความรู้ หัวข้อ เทคนิคและเคล็ดลับ การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์ (Interview Techniques and Tips) และ เกณฑ์การสมัครสอบชิงทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด (Stamford International University) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม B วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ม.6/3 เวลา 13.10- 13.55 น. และ ม.6/5 เวลา 13.55-14.40 น. ณ ห้อง 307 และ 306 ตามลำดับ
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตบางรัก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
izmir escort ankara escort escort bursa escort yalova escort tekirdag escort samsun escort aydın escort diyarbakır escort