logo

News

เข้ารับ Username และ Password ในการเข้าเรียน  learn anywhere ได้ตาม ลิ้งด้านล่าง โดยกรอก รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก http://www.asc.ac.th/ascwp/asclearning.php
Read more
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 2   แสดงบัตรประจำตัวสอบ เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา กบเหลาดินสอ งดนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ ใส่นาฬิกาข้อมือธรรมดา (นาฬิกาแบบเข็ม) สำหรับดูเวลาได้เท่านั้น แต่งกายชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เลขที่ 25 ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 แผนที่ google maps
Read more
>>>>>ตราวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ม.1<<<<< >>>>>ตราวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ม.4<<<<< *หากพบปัญหาติดต่อฝ่ายธุรการ 022347779 ,022358608, 026306238*รายชื่อเฉพาะที่สมัครผ่านระบบ online เท่านั้น
Read more
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ได้จัดทำโครงการความร่วมมือพิเศษในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้าน Data Analysis, Electronic, Mechanic and Programming ร่วมกันสู่การพัฒนาทักษะ Criticalthinking, Creativity, Productivity and Responsibility. โอกาสนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก และทีมงานได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ณ ห้องศาสนา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
ประกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์                 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มีความห่วงใยในความปลอดภัย จึงมีประกาศดังต่อไปนื้   อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. หยุดเรียนในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 งดการเรียนพิเศษในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 และทางโรงเรียนจะคืนเงินในภายหลัง สอบปลายภาคเรียน         4.1 ม.ปลาย วันจันทร์ที่ 19 และวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563         4.2 ม.ต้น วันอังคารที่ 20 และวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563   หมายเหตุ กรุณาติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์และเพจของโรงเรียน   จึงเรียนมาเพื่อทราบ   15 ตุลาคม 2563
Read more
บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ปีที่ 3 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 360,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แสดงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอ ในเชิงรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหา หัวข้อการประกวด“คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่ 3” เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รู้ ได้เข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงปัญหาเรื่อง Food Waste นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินทิ้งกินขว้าง เพื่อลดปริมาณขยะอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับโลก ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นนักเรียน และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ในขั้นตอนการสมัคร ด้านเทคนิคการจัดทำ เนื้อหาคลิปวิดีโอทั้งหมดจะต้องมีความยาว 3 นาที โดยรวม Title และ End Credit ทั้งหมด หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ถือว่าผิดกติกา เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัลหรือกล้องวีดีโอหรือโทรศัพท์มือถือ หรือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่สร้างสรรค์ขึ้นจากโปรแกรม 2D หรือ […]
Read more
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการกำจัดมลพิษในอากาศและสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการผลิต และการใช้ยานยนต์ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ให้เป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม และแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (www.fact.or.th) เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิของประเทศ และร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประเภทการประกวด การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตหัวข้อ “สุจริตธรรมนำชาติไทยให้เป็นสุข”ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง“ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” เพลง “คิดดี ทำดี” ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 1 ระดับ […]
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu