logo

โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน

ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี….เป็นกิจกรรมดีๆที่ให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วทั้งประเทศ….ได้มาร่วมแข่งขันและสร้างเครือข่ายนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่

****รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama