logo

ผู้ยากจนทูลขอ องค์พระเจ้าทรงสดับฟัง

 

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.2018  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ขอให้เราสนใจคนจน เชิญมาร่วม

มิสซา  ช่วยเหลือ  และร่วมรับประทานอาหาร   พวกเขาอาจสอนเราให้ปฏิบัติความเชื่อได้มั่นคงยิ่งขึ้น ลูกที่รักทั้งหลาย  “ผู้ยากจนทูลขอ  องค์พระเจ้าทรงสดับฟัง”

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama