logo

จัดติว O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานแนะแนว จัดติว O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 88 คน
และทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จำนวน 79 คน

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
เวลา 15.20-18.45 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6
โดย เรียน 2 ชั่วโมง + สอบประเมินผล 1.15 ชั่วโมง

อาจารย์สุปรีย์ เสาวิจิตร เป็นผู้ติว

โดยมี มหาวิทยาลัยนานาชาติ สแตมฟอร์ด เป็นผู้สนับสนุน จัดหาวิทยากร พร้อมทั้งจัด เตรียมเอกสารประกอบการติว

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama