logo

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ”

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” เนื่องในวันดินโลกปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 42,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

 1. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤศจิกายน 2561
 • ประกวดในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • Call Center : 1760 ต่อ 2231
 • โทร 0-2561-4516, 0-2562-5114
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama