logo

การออกแบบผลงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชุด Adobe

ARIT ขอเชิญเยาวชนไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบผลงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชุด Adobe ภายใต้ชื่อโครงการ “Thailand Design Creator Competition 2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู้สนับสนุน และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก

คุณสมบัติ

 1. เยาวชนไทยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562
 2. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign
 3. ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในปี 2561 ไม่สามารถลงสมัครเข้าแข่งขันในปี 2562 ได้

กติกา

 1. โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน Adobe Photoshop Illustrator, InDesign
 2. การแข่งขันผลิตชิ้นงานตามโจทย์  และเงื่อนไขที่กำหนด ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง
 3. การสอบแข่งขันการใช้คำสั่งของโปรแกรม Adobe Photoshop  ภายใต้มาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Adobe Certified Associated Certification  โดยการสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลาการสอบ 50 นาที

ระยะการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซด์  www.aritedu.com/creator2019 เท่านั้น หรือติดต่อ คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์ ,  คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ โทร. 02-682-6350  ต่อ 522 – 524

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ
  • สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe  Certified Associate World Championship และทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • ทุนการศึกษา 7,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์
 • คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวราภรณ์ อ่อนนา

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama