logo

เข้าใจง่ายๆ ใน 5 รูป ข้อมูล TCAS 5 รอบ

รอบที่ 1 Portfolio – ไม่มีการสอบข้อเขียน

01

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา และ นักเรียนเครือข่าย

ปฏิทินดำเนินการ

 • 1-15 ธันวาคม 2561 รับสมัคร
 • 28 มกราคม 2562 ประกาศผล
 • 30-31 มกราคม 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 2 โควตา – มีการสอบข้อเขียน

02

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย โครงการพิเศษ เขตพิเศษของประเทศ

ปฏิทินดำเนินการ

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 รับสมัคร
 • 24 เมษายน 2562 ประกาศผล
 • 24-25 เมษายน 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 26-27 เมษายน 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

03

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป นักเรียนในโครงการ กสพท. นักเรียนโครงการอื่นๆ

ปฏิทินดำเนินการ

 • 17-29 เมษายน 2562 รับสมัคร
 • 9 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล
 • 10-14 พฤษภาคม 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 17-18 พฤษภาคม 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 4 Admission

04

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป

ปฏิทินดำเนินการ

 • 9-19 พฤษภาคม 2562 รับสมัคร
 • 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล
 • 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 7-8 มิถุนายน 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

05

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป

ปฏิทินดำเนินการ

 • 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 รับสมัคร
 • 17 มิถุนายน 2562 ประกาศผล
 • 17-18 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิ์
Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort