logo

เข้าใจง่ายๆ ใน 5 รูป ข้อมูล TCAS 5 รอบ

รอบที่ 1 Portfolio – ไม่มีการสอบข้อเขียน

01

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา และ นักเรียนเครือข่าย

ปฏิทินดำเนินการ

 • 1-15 ธันวาคม 2561 รับสมัคร
 • 28 มกราคม 2562 ประกาศผล
 • 30-31 มกราคม 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 2 โควตา – มีการสอบข้อเขียน

02

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย โครงการพิเศษ เขตพิเศษของประเทศ

ปฏิทินดำเนินการ

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 รับสมัคร
 • 24 เมษายน 2562 ประกาศผล
 • 24-25 เมษายน 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 26-27 เมษายน 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

03

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป นักเรียนในโครงการ กสพท. นักเรียนโครงการอื่นๆ

ปฏิทินดำเนินการ

 • 17-29 เมษายน 2562 รับสมัคร
 • 9 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล
 • 10-14 พฤษภาคม 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 17-18 พฤษภาคม 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 4 Admission

04

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป

ปฏิทินดำเนินการ

 • 9-19 พฤษภาคม 2562 รับสมัคร
 • 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล
 • 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 7-8 มิถุนายน 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

05

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป

ปฏิทินดำเนินการ

 • 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 รับสมัคร
 • 17 มิถุนายน 2562 ประกาศผล
 • 17-18 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิ์
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama