logo

จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน

#รางวัลยอดนักอ่าน #งานห้องสมุด
———————————————————————
งานห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมยอดนักอ่านขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนรักการอ่านและการค้นคว้า และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอ่านหนังสือและนำข้อมูลที่อ่านมาบันทึกเพื่อฝึกให้เป็นคนรักการเรียนรู้ตลอดเวลา

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama