logo

ตัวเเทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ทักษะทางภาษาฝรั่งเศส La langue française , un atout professionnel

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

ตัวเเทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ณ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ “ La langue française , un atout professionnel

ได้รับรางวัล ชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพ

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama