logo

กิจกรรมสัมผัสชีวิตครั้งที่ 2 (เยี่ยมเด็กพิการซ้ำซ้อน)

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ได้นำผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 คน ไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิตครั้งที่ 2 (เยี่ยมเด็กพิการซ้ำซ้อน) โดยนักเรียนช่วยกันจัดกิจกรรมฝึกพับกระดาษ ร้องเพลงประกอบท่าทางให้ความสนุกสนานกับน้องๆ และทางโรงเรียนได้มอบปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama