logo

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2561
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัด “กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน”ในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครูและนักเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama