logo

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2561
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัด “กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน”ในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครูและนักเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort