logo

สัปดาห์ห้องสมุด 2561 วันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561

สัปดาห์ห้องสมุด 2561 วันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561
————————–
งานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา2561ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น 
– ประกวดคำขวัญห้องสมุดหในหัวข้อ “คุณค่าของห้องสมุด”
– ประกวดแฟนซีรีไซเคิล
– ประกวดทำหนังสือนิทาน POP UP
– ประกวดจัดป้ายนิเทศ เรื่อง หนังสือรางวัลซีไรต์
– บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพ วิชาการ (พว) เรื่อง “ประโยชน์ของการอ่านในยุคที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่”
– แข่งขันโต้วาทีกับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ญัตติ “เกิดเป็นหญิงจริงแท้แน่กว่าชาย”
– บรรยายพิเศษโดยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
– การจำหน่ายหนังสือราคาประหยัดจากสำนักพิมพ์ต่างๆบริเวณใต้อาคาร 2

 

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama