logo

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 21

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 21” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

ระดับการประกวด

  1. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 – ป.6 )  ให้ใช้สีเทียน สีไม้หรือสีชอล์ค
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 – ม.3 )  ให้ใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์

กำหนดระยะเวลา

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม 2561
  • ประกวดวาดภาพ ในนวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

ขั้นตอนการสมัคร

  • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : pacificparksriracha
  • ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

ติดต่อสอบถาม

  • โทร 0 3877 1111-20 ต่อ 8069
  • Facebook : pacificparksriracha
Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort