logo

ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖ ชิงถ้วยพระราชทานมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทของการประกวด

 • การบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี)
  • ถ้วย ก หมายถึง สถานศึกษาหรือวงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดฯ เคยได้รับรางวัล และวงดนตรีที่ชนะเลิศ ข แล้วอย่างน้อย ๒ ปี
  • ถ้วย ข หมายถึง สถานศึกษาหรือวงดนตรีที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการประกวดฯ หรือเคยเข้าร่วมการประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัล (หากประกวดประเภทนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน ๒ ปี ต้องไปประกวดถ้วย ก)
 • การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง

กำหนดรับสมัคร

 • ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) ปิดรับสมัครวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
 • ประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง ปิดรับสมัครวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถาม

 • กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (กสส.) ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
  • โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๑ ๖๕๐๗
  • โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๗๗๘๘
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวันและเวลาทำการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
  • โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๘๑๔๐ – ๑
  • โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๘๑๖๙
Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama