logo

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1,4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1,4  ปีการศึกษา 2562

 

รายการ วัน-เวลา สถานที่
1. การจำหน่ายและยื่นใบสมัคร
        มัธยมศึกษาปีที่ 1
        มัธยมศึกษาปีที่ 4   
อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
ถึง ศุกร์ 19 ตุลาคม 2561
1.    http://www.asc.ac.th

2.    ห้องการเงิน อาคาร 1
(เฉพาะในเวลาราชการ)

2. การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 

อังคารที่  23  ตุลาคม  2561

เวลา  8.30-15.00   น.

 อัสสัมชัญคอนแวนต์
3. การประกาศผลการสอบ พุธที่  30  ตุลาคม  2561 http://www.asc.ac.th
4. การลงทะเบียนและมอบตัวนักเรียน เสาร์ที่  3  พฤศจิกายน  2561

เวลา  9.00 น.

อาคาร 1  อัสสัมชัญคอนแวนต์

 

 

สมัคร ออนไลน์   >>>>>>>> สมัครสอบเข้าชั้น ม.1<<<<<<<<<   

สมัคร ออนไลน์   >>>>>>>> สมัครสอบเข้าชั้น ม.4<<<<<<<<< 

 

 

 

 

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama