logo

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.3และม.6

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561
เซอร์มารี-หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงความเข้าใจในการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนและให้การดำเนินการในด้านต่างๆของการจัดการศึกษาให้บุตรหลานเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน ร่วมทั้งถือโอกาสนี้เรียนให้ท่านผู้ปกครองรับทราบแนวทางการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama