logo

พิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

พิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า 
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธารในพิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง นักเรียนไตรอัสสัมชัญและสัตบุรุษได้ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท มิสซาสมโภชและแห่ศีลมหาสนิทพร้อมกัน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama