logo

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 มิสวราลี จินดาศิริ  มิสณัฐฐิญา ศิริสัตยาโศภน และมิสจินตนาจันทร์เจริญ  นำตัวแทนนักเรียน 2 คน ไปประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแในต์ สีลม

Comments are closed.