logo

ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2561

1. ครู คณิตศาสตร์     2 ตำแหน่ง

2. ครู วิทยาศาสตร์    2 ตำแหน่ง

3. บรรณารักษ์           1    ตำแหน่ง

ติดต่อเขียนใบสมัครที่ห้องธุรการอาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

โทรศัพท์ 02-234-7779 ต่อ 100

Comments are closed.
ASC PAGE