logo

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2561

สมัครสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

>>>>สมัคร<<<<

สมัครสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

>>>>สมัคร<<<<

 

สอบข้อเขียน
เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561


ประกาศผลการสอบขอ้เขียน
อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

Comments are closed.
ASC PAGE