logo

กิจการนักเรียนและงานกิจการลูกเสือเนตรนารี

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยฝ่ายกิจการนักเรียนและงานกิจการลูกเสือเนตรนารี จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดย มาสเตอร์สุริยา แจ่มจำรัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ เป็นประธาน มีผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Comments are closed.
ASC PAGE