logo

การแข่งขันทางวิชาการภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2017

การแข่งขันทางวิชาการภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2017
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017
ห้องหอประชุม (11-101) อาคาร 11 มหาวิทยาลัยรังสิต
“RSU English Langguage Academic Contest 2017”
นางสาวนวินดา ตั้งศิริวานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Good Deeds My Dad did”
นางสาวนภสร ไกรนรา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ
นางสาวจิดาภา สมบัติหิรัญวงศ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ
โดย Miss Cecilia Parallag เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน
ขอบคุณภาพถ่ายบางส่วนจากเพจ RSU English Majors
[srizonfbalbum id=16]

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama