logo

กิจกรรมลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย โดยเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

Comments are closed.
ASC PAGE