logo

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เปิดรับสมัครบุคลากร

ตำแหน่งที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน             2          ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรีหรือบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สมัครด้วยตนเอง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก   เบอร์โทรศัพท์   022347779

 

Comments are closed.
ASC PAGE