logo

กิจกรรมวันอาเซียน

เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งามเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2560 และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของนักเรียน ตามโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีนายสุทัศน์ ลีดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา ตลอดจนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama