logo

Kbot Asia 2017

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (Kbot Asia 2017) ภายใต้หัวข้อ Internet of Thing ณ Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมีนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้จำนวน 5 คน ได้แก่
1.เด็กหญิงณัฐพัชร์ พรรณสวัสดิ์ ชั้น ม.1/1
2.เด็กหญิงโชติกา นรนิธิวรรณ ชั้น ม.1/6
3.เด็กหญิงอฐิตา กิจเชวง ชั้น ม.2/1
4.เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน ชั้น ม.2/4
5.เด็กหญิงณัฐวศา มโนมัยวิบูลย์ ชั้น ม.2/6
ส่งผลงานเข้าแข่งขัน 2 ประเภท
– The Sensor Trash
– ลูกบอลตกถึงพื้นช้า
ผลการแข่งขัน
– The Sensor Trash ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
– ลูกบอลตกถึงพื้นช้า ได้รับรางวัลชมเชยครูผู้ฝึกซ้อม
1.นางสาวอรอุมา ศรีสังข์
2.Ms.Cecillia Parallag
[srizonfbalbum id=12]
Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama